Přihláška na Minikemp Prostějov

Pro registraci dítěte na minikemp prosíme o vyplnění registračního formuláře. Registrovaný se stane účastníkem kempu po odeslání elektronické přihlášky, uhrazení celého poplatku za kemp ve výši 750,- Kč a odevzdání nezbytné dokumentace účastníka těsně před nástupem na minikemp.

Po odeslání elektronické přihlášky Vás co nejdříve vyrozumíme o tom, zda jste si zajistili místo na kempu. V případě, že bude kapacita minikempu naplněna, dohodneme se na dalším postupu. Neplaťte do té doby účastnický poplatek. Veškeré informace k platbám od nás obdržíte prostřednictvím e-mailu po odeslání přihlášky.

V případě, že se minikemp z důvodu zhoršené pandemické situace neuskuteční, bude účastníkům vrácena zaplacená částka v plné výši a budou automaticky odhlášeni. 

Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami a řádem minikempu.

  • Účastník je povinen dbát pokynů trenérů a dodržovat pravidla, se kterými bude seznámen, a to po celou dobu konání minikempu.
  • V případě závažného porušení řádu kempu, i přes opakovaná napomenutí, souhlasí zákonný zástupce s tím, že si vyhrazujeme právo účastníka z florbalového minikempu vyloučit.
  • Doporučujeme zajištění zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. Úrazové pojištění si hradí každý účastník sám.
  • Storno poplatky: Více jak 7 dní před zahájením kempu = bez stornopoplatku. V případě, že se kemp neuskuteční, je účastníkům vrácena zaplacená částka v plné výši. Odhlášení méně jak 7 dní před zahájením minikempu = stornopoplatek 50 %. Člen spolku 25 %.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit: info@minikempy.cz

Budeme se těšit na naše stálé účastníky i nové hráče a hráčky!

+ o koho se jedná
Účastník je povinen dbát pokynů trenérů a dodržovat pravidla, se kterými bude seznámen, a to po celou dobu konání kempu. V případě závažného porušení řádu kempu, i přes opakovaná napomenutí, souhlasí zákonný zástupce s tím, že si vyhrazujeme právo účastníka z florbalového kempu vyloučit. Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, úrazy či škodu na věci a na majetku, které by mohly vzniknout v průběhu tábora úmyslně i z nedbalosti. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zákonný zástupce zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení akce. Doporučujeme zajištění zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. Úrazové pojištění si hradí každý účastník sám. Storno poplatky: Odhlášení méně jak 7 dní před zahájením minikempu = stornopoplatek 50 %. Člen spolku 25 %. Více jak 7 dní před zahájením kempu = bez stornopoplatku. V případě, že se kemp neuskuteční, je účastníkům vrácena zaplacená částka v plné výši.