Přihláška na Minikemp Velký Týnec

Pro registraci dítěte na minikemp prosíme o vyplnění registračního formuláře. Registrovaný se stane účastníkem kempu po odeslání elektronické přihlášky, uhrazení celého poplatku za kemp ve výši 650,- Kč a odevzdání nezbytné dokumentace účastníka těsně před nástupem na minikemp.

Po odeslání elektronické přihlášky vás co nejdříve vyrozumíme o tom, zda jste si zajistili místo na kempu. V případě, že bude kapacita minikempu naplněna, dohodneme se na dalším postupu. Neplaťte do té doby účastnický poplatek. Veškeré informace k platbám od nás obdržíte prostřednictvím e-mailu po vyplnění přihlášky.

V případě, že se minikemp z důvodu zhoršené pandemické situace neuskuteční, bude účastníkům vrácena zaplacená částka v plné výši. 

Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami a řádem minikempu.

  • Účastník je povinen dbát pokynů trenérů a dodržovat pravidla, se kterými bude seznámen, a to po celou dobu konání minikempu.
  • V případě závažného porušení řádu kempu, i přes opakovaná napomenutí, souhlasí zákonný zástupce s tím, že si vyhrazujeme právo účastníka z florbalového minikempu vyloučit.
  • Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, úrazy či škodu na věci a na majetku, které by mohly vzniknout v průběhu minikempu úmyslně i z nedbalosti. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zákonný zástupce zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení akce.
  • Doporučujeme zajištění zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. Úrazové pojištění si hradí každý účastník sám.

Storno poplatky:

  • Odhlášení více jak 1 týden před uskutečněním minikempu = storno poplatek 0 % z ceny
  • Odhlášení méně jak 1 týden před uskutečněním minikempu = storno poplatek 50 % z ceny

Připomínáme, že kapacita minikempů je omezena na 24 účastníků. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit: info@minikempy.cz

Budeme se těšit na naše stálé účastníky i nové hráče a hráčky!

Přihláška na Minikemp Velký Týnec
+ o koho se jedná
Účastník je povinen dbát pokynů trenérů a dodržovat pravidla, se kterými bude seznámen, a to po celou dobu konání kempu. V případě závažného porušení řádu kempu, i přes opakovaná napomenutí, souhlasí zákonný zástupce s tím, že si vyhrazujeme právo účastníka z florbalového kempu vyloučit. Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, úrazy či škodu na věci a na majetku, které by mohly vzniknout v průběhu tábora úmyslně i z nedbalosti. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zákonný zástupce zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení akce. Doporučujeme zajištění zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. Úrazové pojištění si hradí každý účastník sám. Storno poplatky: méně jak týden před zahájením minikempu = stornopoplatek 50 %. Více jak týden před zahájením kempu = bez stornopoplatku. V případě, že se kemp neuskuteční, je účastníkům vrácena zaplacená částka v plné výši.